Uppgift 2134 - Origo 3c

En lösning till den här uppgiften finns i appen Mathleaks. För att se lösningen behöver du installera appen Mathleaks via App Store eller Google Play. Inne i appen väljer du vilken lärobok du studerar med och söker sedan på uppgiftens nummer. Läs mer om hur Mathleaks fungerar här.
Om uppgiftens lösning inte är gratis behöver du prenumerera på Mathleaks Premium för att se den.

Om Uppgiften

Kurs: Kurs 3
Bok: Origo, Origo 3c (ISBN: 9789152317228)
Nivå: A
Delkapitel: Sekanter och tangenter
Sektion: Tangentens lutning

Den här lösningen kräver premium i Mathleaks app

Hjälp och Forum

Berkan
skrev den 2016-10-23 11:44
hur vet ni att y värdet är 1.25 det är ju otydligt?
ML Ragnar
svarade 2016-10-25 14:49
Det vet vi inte. Grafiska lösningar blir sällan exakta, så vi har bara konstaterat att punkten vid t = 2 ser ut att vara ungefär en halv ruta upp vilket motsvarar 1.25.Ett annat sätt för den som har boken framför sig är att rita ut tangenten i punkten själv. Man behöver inte veta vilken punkt det är, utan kan istället läsa av två *andra* punkter som linjen går igenom och är lättare att läsa av. Då kan man få (1,0) och (5,5), vilket också ger k = 1.25 om de används i formeln.
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.