Uppgift 2132 - Origo 3c

En lösning till den här uppgiften finns i appen Mathleaks. För att se lösningen behöver du installera appen Mathleaks via App Store eller Google Play. Inne i appen väljer du vilken lärobok du studerar med och söker sedan på uppgiftens nummer. Läs mer om hur Mathleaks fungerar här.
Om uppgiftens lösning inte är gratis behöver du prenumerera på Mathleaks Premium för att se den.

Om Uppgiften

Kurs: Kurs 3
Bok: Origo, Origo 3c (ISBN: 9789152317228)
Nivå: A
Delkapitel: Sekanter och tangenter
Sektion: Tangentens lutning

Den här lösningen kräver premium i Mathleaks app

Hjälp och Forum

Almgren
skrev den 2015-10-27 21:39
Hur ska man lättast rita upp ekvationen? på räknare? Hur får man då till tangenten?
ML Tina
svarade 2015-10-28 10:11
Tanken är nog att man ska rita den för hand. Då kan man göra en värdetabell där man beräknar några punkter som ligger på grafen. Sedan markerar man dessa i ett koordinatsystem och förbinder dem med en kurva.Lösningen är uppdaterad där detta förklaras lite tydligare. Om något fortfarande är oklart är det bara att fråga igen!
Berkan
svarade 2016-10-23 11:18
fick ni x värden genom att kolla på miniräknaren, y=-×^2 3×?
ML Ragnar
svarade 2016-10-25 14:35
Du menar till värdetabellen? Nej, räknaren behövs inte till det. Välj några enkla heltal kring noll bara. Men det är viktigt att man hittar x-värden på båda sidor om extrempunkten, så när man ser att x=-1 och x=0 ger -4 och 0 kan man lika gärna fortsätta i den riktningen. Funktionen innehåller ju -x^2, så då vet man att den kommer börja minska förr eller senare.
samin
skrev den 2017-10-18 14:35
På a), hur ska man veta vilken den andra punkten ska vara? Jag gjorde exempelvis (-3,0) och då får ju ett annat svar.
samin
svarade 2017-10-18 14:36
Då får man ju*
ML Tina
svarade 2017-10-23 6:40
Det är svårt att svara på vilken punkt man ska välja. Man får försöka vara så noggrann så möjligt när man ritar kurvan och tangenten, och sedan välja en punkt som är relativt lätt att läsa av. Men på uppgifter där man ska rita själv, brukar man vara lite snällare med rättningen eftersom avläsningarna inte blir exakt.
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.