Uppgift 2129 - Origo 3c

En lösning till den här uppgiften finns i appen Mathleaks. För att se lösningen behöver du installera appen Mathleaks via App Store eller Google Play. Inne i appen väljer du vilken lärobok du studerar med och söker sedan på uppgiftens nummer. Läs mer om hur Mathleaks fungerar här.
Om uppgiftens lösning inte är gratis behöver du prenumerera på Mathleaks Premium för att se den.

Om Uppgiften

Kurs: Kurs 3
Bok: Origo, Origo 3c (ISBN: 9789152317228)
Nivå: A
Delkapitel: Sekanter och tangenter
Sektion: Tangentens lutning

Den här lösningen kräver premium i Mathleaks app

Hjälp och Forum

godis
skrev den 2016-09-17 17:54
Varför kan inte x vara lika med eller mindre än 0 utan bara mindre än 0?
godis
svarade 2016-09-17 17:54
Uppgift b)!
ML Ragnar
svarade 2016-09-17 19:05
x = 0 är en maxpunkt, så där är lutningen noll. Vi är ute efter ett intervall där lutningen är positiv, och noll är ju inte ett positivt tal. Maxpunkten ska alltså inte räknas in i intervallet, utan lutningen är positiv bara för x < 0 (och x > 2).
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.