Uppgift 2127 - Origo 3c

En lösning till den här uppgiften finns i appen Mathleaks. För att se lösningen behöver du installera appen Mathleaks via App Store eller Google Play. Inne i appen väljer du vilken lärobok du studerar med och söker sedan på uppgiftens nummer. Läs mer om hur Mathleaks fungerar här.
Om uppgiftens lösning inte är gratis behöver du prenumerera på Mathleaks Premium för att se den.

Om Uppgiften

Kurs: Kurs 3
Bok: Origo, Origo 3c (ISBN: 9789152317228)
Nivå: C
Delkapitel: Sekanter och tangenter
Sektion: Sekantens lutning

Den här lösningen kräver premium i Mathleaks app

Hjälp och Forum

Denis
skrev den 2015-01-13 20:25
Hur vet man hur grafen ser ut genom att bara se på funktionen?
ML Tina
svarade 2015-01-14 14:16
Det är lite svårt att se direkt. Ett sätt är att sätta in några x-värden och beräkna motsvarande y-värden och sedan dra en kurva som går genom dem. I det här fallet har vi tagit grafritaren till hjälp när vi ritade upp funktionen.Men man kan lösa uppgiften utan att rita upp grafen och istället använda derivata. Lösningen har nu uppdaterats med denna metod. Om något fortfarande är oklart är det bara att höra av sig igen!
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.