Uppgift 2121 - Origo 3c

En lösning till den här uppgiften finns i appen Mathleaks. För att se lösningen behöver du installera appen Mathleaks via App Store eller Google Play. Inne i appen väljer du vilken lärobok du studerar med och söker sedan på uppgiftens nummer. Läs mer om hur Mathleaks fungerar här.
Om uppgiftens lösning inte är gratis behöver du prenumerera på Mathleaks Premium för att se den.

Om Uppgiften

Kurs: Kurs 3
Bok: Origo, Origo 3c (ISBN: 9789152317228)
Nivå: A
Delkapitel: Sekanter och tangenter
Sektion: Sekantens lutning

Den här lösningen kräver premium i Mathleaks app

Hjälp och Forum

godis
skrev den 2016-09-16 17:34
Hej, hur gör man om man tar andra hållet, -1-1.5=-2.5 då blir ju svaret -10, hur vet man vilken som ska sättas först
ML Ragnar
svarade 2016-09-17 12:28
Använd x-värdena för att se i vilken ordning punkterna kommer:x1 = -1, x2 = 1.5När man pratar om lutning läser man alltid grafen "åt höger", dvs. från mindre x-värden till större. k = 4 är ett positivt tal, vilket betyder att grafen lutar *uppåt*, när man följer den åt höger. Mer specifikt så ska y-värdet öka med 4 när man tar ett steg åt höger på linjen.Om du ställer upp beräkningen som x1 - x2 istället så läser du grafen åt vänster. Delta y blir då hur du ska flytta dig i y-led för att gå från den högra punkten till den vänstra. Eftersom den högra punkten ligger högre upp (k är ju positivt) får du ett negativt svar.TL;DR: Eftersom k är positivt måste delta y vara positivt, annars läser du grafen åt fel håll. Hängde du med? =)
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.