Uppgift 2114 - Origo 3c

En lösning till den här uppgiften finns i appen Mathleaks. För att se lösningen behöver du installera appen Mathleaks via App Store eller Google Play. Inne i appen väljer du vilken lärobok du studerar med och söker sedan på uppgiftens nummer. Läs mer om hur Mathleaks fungerar här.
Om uppgiftens lösning inte är gratis behöver du prenumerera på Mathleaks Premium för att se den.

Om Uppgiften

Kurs: Kurs 3
Bok: Origo, Origo 3c (ISBN: 9789152317228)
Nivå: C
Delkapitel: Sekanter och tangenter
Sektion: Räta linjens ekvation

Den här lösningen kräver premium i Mathleaks app

Hjälp och Forum

dramaturg
skrev den 2015-06-15 13:01
Jag ser ingen fyrhörning :(
ML Ragnar
svarade 2015-06-15 16:10
Det ligger en ny version uppe nu som förhoppningsvis är tydligare. Fyrhörningen som avses är alltså hela det blåmarkerade området.
mattewik
skrev den 2017-05-14 18:59
Skulle det vara möjligt att beräkna detta med integralkalkyl?
ML Tina
svarade 2017-05-15 8:32
Ja, det skulle man också kunna göra. Uppgiften ligger dock på ett avsnitt där man ännu inte gått igenom integraler så därför använder vi detta sättet. Men det går precis lika bra att integrera om man föredrar det.
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.