Sekanter och tangenter

Start
»
Origo
»
Origo 3c
»
Ändringskvot och derivata
» Sekanter och tangenter
Uppgifter
Sektioner
  • Räta linjens ekvation
  • Sekantens lutning
  • Tangentens lutning
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Sekanter och tangenter i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning