Blandade uppgifter kapitel 4

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Uppgifter markerade med behöver Mathleaks premium för att kunna se lösningen till uppgiften i vår app. Ladda ned Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore.
Uppgifter
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Blandade uppgifter kapitel 4 1 1
Blandade uppgifter kapitel 4 2 1
Blandade uppgifter kapitel 4 3 1
Blandade uppgifter kapitel 4 4 1
Blandade uppgifter kapitel 4 5 1
Blandade uppgifter kapitel 4 6 1
Blandade uppgifter kapitel 4 7 1
Blandade uppgifter kapitel 4 8 1
Blandade uppgifter kapitel 4 9 1
Blandade uppgifter kapitel 4 10 1
Blandade uppgifter kapitel 4 11 1
Blandade uppgifter kapitel 4 12 1
Blandade uppgifter kapitel 4 13 1
Blandade uppgifter kapitel 4 14 1
Blandade uppgifter kapitel 4 15 1
Blandade uppgifter kapitel 4 16 1
Blandade uppgifter kapitel 4 17 2
Blandade uppgifter kapitel 4 18 2
Blandade uppgifter kapitel 4 19 2
Blandade uppgifter kapitel 4 20 2
Blandade uppgifter kapitel 4 21 2
Blandade uppgifter kapitel 4 22 2
Blandade uppgifter kapitel 4 23 2
Blandade uppgifter kapitel 4 24 2
Blandade uppgifter kapitel 4 25 3
Blandade uppgifter kapitel 4 26 3
Blandade uppgifter kapitel 4 27 3
Blandade uppgifter kapitel 4 28 3
Blandade uppgifter kapitel 4 29 3
Blandade uppgifter kapitel 4 30 3

Hjälp och Forum

Dallas
svarade 2017-03-29 15:50
Ni skrev lika stora två gånger
ML Tina
svarade 2017-03-30 6:25
Ja, det hade vi och det är nu åtgärdat. Tack för att du sa till!
TS
svarade 2017-04-25 15:43
Hej jag förstår inte vad ni menar med "Om båda ekvationerna har dubbelrötter måste båda funktioner- nas nollställe ligga på x-axeln. Detta innebär att funktionen har förflyttats i sidled med +2 steg. Att funktionen förflyttas i sidled när man subtraherar x med a gäller givetvis även om ekvationen inte har en dubbelrot. Vi kan nu gå vidare i lösningen."
TS
svarade 2017-04-25 15:45
Jag förstår att funktionen flyttas i sidled med +2. Men jag förstår inte "Om båda ekvationerna har dubbelrötter måste båda funktioner- nas nollställe ligga på x-axeln. /.../ Att funktionen förflyttas i sidled när man subtraherar x med a gäller givetvis även om ekvationen inte har en dubbelrot. Vi kan nu gå vidare i lösningen."
ML Tina
svarade 2017-04-26 7:57
Jag förstår förvirringen. Om en andragradsfunktion, y, enbart har ett nollställe har ekvationen y=0 endast har en lösning (som kallas dubbelrot). Grafen till en sådan funktion kommer att 'nudda' x-axeln, precis som 2x^2 och 2(x-2)^2 gör. Det vi egentligen menade var att *extrempunkten* ligger på x-axeln, eftersom nollställen alltid finns där.Det ligger uppe en ny version av lösningen nu och som förhoppningsvis är mindre förvirrande.
Tina
svarade 2017-04-25 16:45
Hej! Förstår inte varför man beräknar ut m-värdet
ML Tina
svarade 2017-04-26 8:08
Vi vill veta var graferna skär varandra. Det gör man genom att sätta uttrycken för de räta linjerna lika med varandra och lösa ekvationen. Vi behöver då ett uttryck som beskriver den blå grafen efter x=100. Där är den en rät linje och vi bestämmer ekvationen för den med hjälp av riktningskoefficienten och en punkt som vi vet ligger på linjen. Genom insättning i y=kx+m får vi ut m-värdet.Vi måste veta m-värdet för att x ska bli den enda okända variabeln när vi sätter uttrycken lika med varandra och löser ekvationen.Eftersom den blå grafen i a) inte är en rät linje kan det kanske tyckas konstigt att bestämma ett m-värde som ofta tolkas som skärningen med y-axeln. Men här är vi endast intresserade av hur den blå grafen beter sig efter x=100 och där kan den beskrivas av y=2.3x+226, även om den inte skär y-axeln i y=226 i a).
samin
svarade 2017-04-29 13:20
Hur vet man att båda sidorna har lika stor vinkel? Alltså hur kan vi beteckna båda vinklarna till z?
ML Ragnar
svarade 2017-05-09 14:10
Ursäkta det sena svaret!Det var en mycket bra fråga. Det tror jag inte vi kan veta på förhand - det kräver att sträckan AB är en linje. Men det är ju det vi ska visa, så resonemanget verkar inte helt vattentätt. Ändå är det denna lösning som facit använder. Det kanske finns ett bra skäl till varför vinklarna är lika, men jag ser då inget! Det ligger därför uppe en ny version nu, där den lösning som visas först är den jag tror författarna avser, men med en annan lösning under Extra längre ned. Den tror jag är mer pålitlig, men också svårare att hitta.
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.