Origo Matematik – Lösningar

Origo är en serie matematikböcker som följer nya läroplanen Gy2011 för gymnasiet. Böckerna ges ut av förlaget Sanoma Utbildning.

Mathleaks har utvecklat lösningar till alla kurser förutom kurs 5 Origo 5.