Del II

Uppgifter

Kapitel Del II finns i boken Nationella provet 2b VT12 och innehåller 5 uppgifter. Mathleaks har skapat 5 lösningar till det här kapitlet. Ladda hem Mathleaks app gratis på Google Play eller AppStore för att få tillgång till lösningarna!