Del I

Uppgifter

Kapitel Del I finns i boken Nationella provet 2b VT12 och innehåller 10 uppgifter. Mathleaks har skapat 10 lösningar till det här kapitlet. Ladda hem Mathleaks app gratis på Google Play eller AppStore för att få tillgång till lösningarna!