Blandade övningar kapitel 1-2

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Uppgifter markerade med kräver Mathleaks premium för att visa i appen. Ladda ner Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore
Uppgifter
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Blandade övningar kapitel 1-2 1 1
Blandade övningar kapitel 1-2 2 1
Blandade övningar kapitel 1-2 3 1
Blandade övningar kapitel 1-2 4 1
Blandade övningar kapitel 1-2 5 1
Blandade övningar kapitel 1-2 6 1
Blandade övningar kapitel 1-2 7 1
Blandade övningar kapitel 1-2 8 1
Blandade övningar kapitel 1-2 9 1
Blandade övningar kapitel 1-2 10 1
Blandade övningar kapitel 1-2 11 2
Blandade övningar kapitel 1-2 12 2
Blandade övningar kapitel 1-2 13 2
Blandade övningar kapitel 1-2 14 2
Blandade övningar kapitel 1-2 15 2
Blandade övningar kapitel 1-2 16 2
Blandade övningar kapitel 1-2 17 2
Blandade övningar kapitel 1-2 18 2
Blandade övningar kapitel 1-2 19 2
Blandade övningar kapitel 1-2 20 3
Blandade övningar kapitel 1-2 21 3
Blandade övningar kapitel 1-2 22 3
Blandade övningar kapitel 1-2 23 3
Blandade övningar kapitel 1-2 24 1
Blandade övningar kapitel 1-2 25 1
Blandade övningar kapitel 1-2 26 2
Blandade övningar kapitel 1-2 27 2
Blandade övningar kapitel 1-2 28 3
Blandade övningar kapitel 1-2 29 3
Blandade övningar kapitel 1-2 30 3
Blandade övningar kapitel 1-2 31 3

Hjälp och forum

Jonathan
besvarad 2015-05-17 17:33
Hur går man från steg 1 till steg 2? På uppgift B
ML Ragnar
besvarad 2015-05-17 17:49
Man har använt resultatet från a)-uppgiften, men jag förstår att det kan vara förvirrande! Ny version är på gång.
ML Ragnar
besvarad 2015-05-17 18:18
Nu ligger en ny version uppe, med lite fler förklaringar och även en alternativ lösning. Fråga gärna om nåt är oklart!
dramaturg
besvarad 2015-10-06 17:32
C) kan man räkna ut värdet av derivatan då x=0 adderad med värdet av derivatan då x=10 och sedan dividera med 2 för att få medelvärdet?
ML Ragnar
besvarad 2015-10-06 17:56
Nej, det går inte. Då tar du bara med hastigheten i början och i slutet, men säger ingenting om hur snabbt strömmen sjunker under de andra tidpunkterna. Derivatan skulle mycket väl kunna vara noll i både x=0 och x=10, men anta andra värden däremellan.
Fille
besvarad 2019-12-07 20:11
Hej! Är det nödvändigt att kalla det x-värdet som efterfrågas i uppgiften för a, eller görs det bara för tydlighets skull? Det handlar om det x-värdet från vilket strålkastarna är riktade mot Viktor från vänster? Också, om bilen skulle åka från motsatt håll mot Viktor då skulle det andra x-värdet som vi fått, dvs. x eller a= 170,7 vara tangenten till punkten där Viktor står? Alltså skulle från den punkten strålkastarna vara riktade mot honom, eller hur?
ML William
besvarad 2019-12-11 16:00
Hej! Det är inte nödvändigt men eftersom det är ett x-värde kan det bli förvirrande att kalla det x. Vi letar ju efter en punkt och börjar med att hitta x-värdet. Eftersom det är okänt benämner vi det som a. Skulle vi benämna det som x så blir det förvirrande att säga att lutningen är 0.02x i punkten x för funktionen f(x)=0.01x^2. Det stämmer mycket bra, då skulle den punkten va korrekt och bilen kört förbi i andra punkten.
Har du en fråga eller behöver du hjälp med matten? Ladda ner Mathleaks app och ställ din fråga i forumet.