Funktioner

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Uppgifter markerade med kräver Mathleaks premium för att visa i appen. Ladda ner Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore
Sektioner
Inledning
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Inledning 1301 1
Inledning 1302 1
Inledning 1303 1
Inledning 1304 1
Inledning 1305 2
Inledning 1306 2
Inledning 1307 2
Inledning 1308 3
Räta linjens ekvation
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Räta linjens ekvation 1311 1
Räta linjens ekvation 1312 1
Räta linjens ekvation 1313 1
Räta linjens ekvation 1314 1
Räta linjens ekvation 1315 2
Räta linjens ekvation 1316 2
Räta linjens ekvation 1317 2
Räta linjens ekvation 1318 2
Räta linjens ekvation 1319 2
Räta linjens ekvation 1320 2
Räta linjens ekvation 1321 2
Räta linjens ekvation 1322 3
Räta linjens ekvation 1323 3
Räta linjens ekvation 1324 3
Andragradsfunktioner
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Andragradsfunktioner 1327 1
Andragradsfunktioner 1328 1
Andragradsfunktioner 1329 1
Andragradsfunktioner 1330 1
Andragradsfunktioner 1331 1
Andragradsfunktioner 1332 1
Andragradsfunktioner 1333 1
Andragradsfunktioner 1334 2
Andragradsfunktioner 1335 2
Andragradsfunktioner 1336 2
Andragradsfunktioner 1337 2
Andragradsfunktioner 1338 2
Andragradsfunktioner 1339 2
Andragradsfunktioner 1340 2
Andragradsfunktioner 1341 2
Andragradsfunktioner 1342 2
Andragradsfunktioner 1343 3
Andragradsfunktioner 1344 3
Exponentialfunktioner och potensfunktioner
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1347 1
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1348 1
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1349 1
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1350 1
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1351 1
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1352 1
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1353 1
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1354 2
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1355 2
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1356 2
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1357 2
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1358 2
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1359 2
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1360 2
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1361 2
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1362 2
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1363 2
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1364 2
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1365 3
Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1366 3
Mathleaks Kurser

Visste du att du också kan studera Funktioner (Kurs 3) i Mathleaks kurser online? Besök mathleaks.se/utbildning för att få tillgång till vårt eget läromedel för ytterligare övningar, teorier och tester.

Hjälp och Forum

vill bli expert
besvarad 2015-09-04 9:37
Varför kan jag inte få tillbaka den ursprungliga ekvationen för en andragrads ekvation om jag vet nollställena och c-värde eller y-värde då linjen skär y-axeln och x är noll. Jag provar det metoden i a-uppgiften då jag har nollställena OBS (x-1)(x+2) och k-värdet som är 6. Jag har alltid använd formeln y=k(x-a)(x-b) för att få fram en ekvation för andra grads ekvation ifall jag visste nollställena men k kunde vara vad som helst. Sammanfattning av frågan: kan man få fram y-värde då linjen skär x-axeln om man nollställena samt vertex? Om det är möjligt, hur ska man gå till väga?
vill bli expert
besvarad 2015-09-04 9:40
Sammfattningen är fel formulerad: ville fråga om man kunde räkna ut y-värdet då linjen eller kurven skär y-axeln och x är noll?
ML Ragnar
besvarad 2015-09-04 10:07
k-värdet är inte 6, det är -3. Tänk på var k-värdet hamnar om du skulle multiplicera ut k(x-a)(x-b). Då får man: kx^2 -akx-bkx +abk. k:et finns alltså i alla termer, inte bara konstanttermen som verkar vara den du läst av. Däremot kan man snabbt läsa av k som koefficienten på x^2-termen, vilket är -3. Jag är inte helt med på din fråga, men där var ett fel jag såg så förhoppningsvis är det till nån hjälp. Annars får du gärna försöka förtydliga vad du är ute efter =)
dramaturg
besvarad 2015-09-09 18:18
B) är lg(x^lgx) = lg(x)?
ML Ragnar
besvarad 2015-09-09 18:46
Nej, lg(x^lgx) = lg(x)*lg(x). Exponenten lgx flyttas ut framför logaritmen, precis som i logaritmlagen lg(a^b) = b*lg(a). Det är bara det att "b" råkar vara lgx i det här fallet.
dramaturg
besvarad 2015-09-09 18:54
Just det!!
vill bli expert
besvarad 2015-12-08 22:35
Den allra sista raden är felskriven? Två uppgifter i en, lite blandad!
ML Ragnar
besvarad 2015-12-09 8:05
Fotnoten hör till uppgift c). Den visar bara vad som händer om x är mindre än -3 (man försöker då ta roten ur något negativt, vilket inte går).
Hoe
besvarad 2016-09-02 10:22
B) varför förenklar man inte till 3(a+h)-2
ML Ragnar
besvarad 2016-09-02 13:32
Mja, man kan nog lämna svaret sådär också. Det är ofta lite godtyckligt vad som är den "förenklade" formen av ett uttryck.
Hoe
besvarad 2016-09-04 9:02
det går att lösa på enklare sätt. jätte onödig komplicerat
ML Ragnar
besvarad 2016-09-04 11:23
Tack för feedbacken! Det ligger en ny version uppe nu som först bestämmer linjens ekvation och sen linjens skärningspunkter med kurvan y = x^2. Var det den metoden du tänkte på? Den tidigare versionen ligger kvar som alternativ lösning. Jag tycker den är rätt elegant, men det är nog inte så den är tänkt att lösas!
Hoe
besvarad 2016-09-04 12:02
kan man inte ba göra detta med miniräknare ? eller måste man kunna algebraiskt ochså
ML Ragnar
besvarad 2016-09-04 12:11
Målet med matematik är förstås mer än att man ska lära sig hantera digitala hjälpmedel. De fyller en stor funktion för tidskrävande beräkningar, men de hjälper en inte att tänka. I det här fallet går det betydligt snabbare att *inte* använda en räknare, om man förstår logiken. Då ser man på en gång att parentesen blir noll när x=2, vilket ger y = 4. Är parentesen noll så har funktionen sitt minsta värde, eftersom parentesen annars alltid ger ett positivt tal (då den är upphöjd till 2).
Hoe
besvarad 2016-09-05 18:56
varför kan man bara inte bestämma C genom vart linjen skär y-axeln för då man kan lätt hitta att C=400
ML Ragnar
besvarad 2016-09-06 8:01
Javisst, så kan man göra här - men hur gör du om den inte skär i ett runt tal som 400, utan i 401.3378821...? Att lösa ut det algebraiskt är enda sättet att få det exakt.
Hoe
besvarad 2016-09-05 20:51
svår att första detta med US kan ni förklara lite mer
ML Ragnar
besvarad 2016-09-06 8:07
Mikrosekunder fungerar precis som millisekunder: En millisekund är en tusendels sekund, så på en sekund går det 1000 millisekunder. En mikrosekund är en miljondels sekund, så på en sekund går det 1 000 000 mikrosekunder.
Trogen kund
besvarad 2016-09-08 18:27
Hej! Kanske en efterbliven fråga, men varför är det 2 gällande siffror? Är det för att man höjer upp med 3,5? Tack på förhand
ML Ragnar
besvarad 2016-09-09 8:48
Ja, precis. Svaret bör ha lika många, eller åtminstone inte fler, värdesiffror som ingångsvärdena. Det är dock viktigare än i fysik än i matte, i matteböckerna verkar det ofta vara lite valfritt hur exakt man ska vara. Så regeln kan *nästan* ses som valfri ibland, men den är bra att känna till åtminstone.
Har du en fråga eller behöver du hjälp med matten? Ladda ner Mathleaks app och ställ din fråga i forumet.