Matematik 5000 3c Plus, 2021 - Lösningar

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Kurs: Kurs 3
Utgivare: Natur & Kultur
ISBN: 9789127455283
Författare: Lena Alfredsson, Hans Heikne, Sanna Bodemyr

Nedan följer en lista av avsnitt i Matematik 5000 3c Plus, 2021. Klicka på ett avsnitt för att se vilka lösningar Mathleaks utvecklat till boken.

Innehållsförteckning
För att få tillgång till lösningarna så ladda hem vår app gratis på Google Play eller iTunes iTunes AppStore.
Beskrivning

Läromedelsserien Matematik 5000+ är den senaste upplagan av Matematik 5000 från läromedelsförlaget Natur och Kultur. Revideringen av serien följer den uppdaterade läroplanen 2021. Matematik 5000+ är skriven efter det centrala innehållet och förmågor som ingår i läroplanen. Matematik 5000 3c+ är skriven för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet och innehåller teori och uppgifter på tre olika svårighetsnivåer. Läromedelsserien Matematik 5000+ NA-TE är skriven för att visa exempel och övningar som utgår ifrån programmens karaktärsämnen. Serien tar även upp användandet av digitala verktyg vilket är ett obligatoriskt inslag i dagens matematikundervisning. Matematik 5000 3c+ inkluderar följande kapitel: Algebra och polynom, rationella uttryck, funktioner, ändringskvoter och derivata, deriveringsregler, derivatan av exponentialfunktioner, vad säger derivatan om funktionens graf, problemlösning med derivata, från derivata till funktion, trigonometri i rätvinkliga trianglar, trigonometri och enhetscirkeln, trigonometri för godtyckliga trianglar Mathleaks har författat pedagogiska lösningar till uppgifterna i Matematik 5000 3c+. Mathleaks har även inkluderat facit och ledtråd vilket underlättar elevers matteplugg när de kör fast. Lösningarna till Matematik 5000 3c+ är pedagogiskt lösta med grafer, figurer, beräkningar och texter. Genom att använda Mathleaks har elever ständig och prisvärd läxhjälp direkt i mobilen. Mathleaks används idag av tusentals elever över hela Sverige för att underlätta studierna och förbättra sina betyg.