Statistiska metoder

Start
»
Matematik 5000
»
Matematik 5000 2c
»
Statistik
» Statistiska metoder
Uppgifter
Sektioner
  • Sammanställning och presentation av mätdata
  • Population, stickprov och urvalsmetoder
  • Några felkällor vid statistiska undersökningar
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Statistiska metoder i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning