Läges- och spridningsmått

Start
»
Matematik 5000
»
Matematik 5000 2c
»
Statistik
» Läges- och spridningsmått
Uppgifter
Sektioner
  • Lägesmått
  • Några spridningsmått
  • Standardavvikelse
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Läges- och spridningsmått i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning