Likformighet

Uppgifter
Sektioner
  • Topptriangelsatsen och transversalsatsen
  • Area och volymskala
  • Några bevis med likformighet
  • Kongruens
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Likformighet i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning