Räta linjens ekvation

Uppgifter
Sektioner
  • Inledning
  • En formel för linjens lutning
  • Parallella och vinkelräta linjer
  • k-form och enpunktsform
  • Linjära modeller
  • Mer om räta linjer
  • Linjär anpassning
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Räta linjens ekvation i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning