Exponentialfunktioner och logaritmer

Start
»
Matematik 5000
»
Matematik 5000 2c
»
Algebra och ickelinjära modeller
» Exponentialfunktioner och logaritmer
Uppgifter
Sektioner
  • Potenser och potensekvationer
  • Potensfunktioner och exponentialfunktioner 1
  • Exponentialekvationer och logaritmer 1
  • Logaritmlagarna
  • Logaritmer med olika baser
  • Tillämpningar på exponentialfunktioner
  • Mer om grafer
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Exponentialfunktioner och logaritmer i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning