Lägesmått och spridningsmått

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Uppgifter markerade med kräver Mathleaks premium för att visa i appen. Ladda ner Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore
Sektioner
Medelvärde median och typvärde
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Medelvärde median och typvärde 4104 1
Medelvärde median och typvärde 4105 1
Medelvärde median och typvärde 4106 1
Medelvärde median och typvärde 4107 1
Medelvärde median och typvärde 4108 1
Medelvärde median och typvärde 4109 1
Medelvärde median och typvärde 4110 1
Medelvärde median och typvärde 4111 1
Medelvärde median och typvärde 4112 2
Medelvärde median och typvärde 4113 2
Medelvärde median och typvärde 4114 2
Medelvärde median och typvärde 4115 2
Medelvärde median och typvärde 4116 2
Medelvärde median och typvärde 4117 2
Medelvärde median och typvärde 4118 2
Medelvärde median och typvärde 4119 2
Medelvärde median och typvärde 4120 3
Medelvärde median och typvärde 4121 3
Medelvärde median och typvärde 4122 3
Kvartiler och percentiler
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Kvartiler och percentiler 4125 1
Kvartiler och percentiler 4126 1
Kvartiler och percentiler 4127 1
Kvartiler och percentiler 4128 1
Kvartiler och percentiler 4129 1
Kvartiler och percentiler 4130 1
Kvartiler och percentiler 4131 1
Kvartiler och percentiler 4132 1
Kvartiler och percentiler 4133 1
Kvartiler och percentiler 4134 1
Lådagram
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Lådagram 4137 1
Lådagram 4138 1
Lådagram 4139 1
Lådagram 4140 1
Lådagram 4141 1
Lådagram 4142 1
Lådagram 4143 1
Lådagram 4144 2
Lådagram 4145 2
Lådagram 4146 2
Lådagram 4147 3
Lådagram 4148 3
Standardavvikelse
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Standardavvikelse 4150 1
Standardavvikelse 4151 1
Standardavvikelse 4152 1
Standardavvikelse 4153 1
Standardavvikelse 4154 2
Standardavvikelse 4155 2
Standardavvikelse 4156 3
Korrelation och korrelationskoefficient
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Korrelation och korrelationskoefficient 4158 1
Korrelation och korrelationskoefficient 4159 1
Korrelation och korrelationskoefficient 4160 1
Korrelation och korrelationskoefficient 4161 1
Korrelation och korrelationskoefficient 4162 2
Korrelation och korrelationskoefficient 4163 2
Korrelation och korrelationskoefficient 4164 3