Modellering

Sektioner
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Modellering i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning

Andra delkapitel i Statistik

Hjälp och Forum

kalle
skrev den 2017-12-05 16:14
Vad refererar ni till/menar ni när ni säger "Eftersom vi har två ekvationer och två okända har systemet bara en lösning, så linjen kan bestämmas." Sånt får ni gärna vara tydligare på, är nog inte solklart för alla elever.
ML Tina
svarade 2017-12-06 8:26
Det kommer från linjära ekvationssystem som gås igenom i början av boken. Där är oftast de okända variablerna x och y. I det här fallet är de k och m, men principen är samma.
Har du en fråga eller behöver hjälp med matten? Ladda då hem Mathleaks app och ställ din egen fråga i forumet.