Exponentialfunktioner och logaritmer

Start
»
Matematik 5000
»
Matematik 5000 2b
»
Algebra och ickelinjära modeller
» Exponentialfunktioner och logaritmer
Uppgifter
Sektioner
  • Exponentialfunktioner
  • Ekvationen 10^x=b och logaritmer
  • Ekvationen a^x=b
  • Tillämpningar och problemlösning
  • Mer om grafer
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Exponentialfunktioner och logaritmer i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning