Likformighet

Uppgifter
Sektioner
  • Likformiga månghörningar
  • Topptriangelsatsen och transversalsatsen
  • Kongruens
  • Area- och volymskala
  • Några bevis med likformighet
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Likformighet i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning