Geometri och algebra

Start
»
Matematik 5000
»
Matematik 5000 2a
»
Geometri
» Geometri och algebra
Uppgifter
Sektioner
  • Vinklar och vinkelsumma
  • Geometri och bevis
  • Yttervinkelsatsen
  • Implikation och ekvivalens
  • Likformiga månghörningar
  • Pythagoras sats
  • Avståndsformeln
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Geometri och algebra i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning