Räta linjens ekvation

Uppgifter
Sektioner
  • Inledning
  • k-värde och m-värde
  • En formel för linjens lutning
  • Räta linjens ekvation
  • Linjära modeller
  • Mer om räta linjer
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Räta linjens ekvation i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning