Funktioner

Uppgifter
Sektioner
  • Koordinatsystem
  • Funktion, formel, värdetabell och graf
  • Mer om funktioner
  • Grafritande räknare
  • Skillnader mellan begreppen uttryck, ekvation och funktion
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Funktioner i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning