Matematik 5000 1c Plus, 2021 - Lösningar

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Kurs: Kurs 1
Utgivare: Natur & Kultur
ISBN: 9789127460560
Författare: Lena Alfredsson, Hans Heikne, Sanna Bodemyr

Nedan följer en lista av avsnitt i Matematik 5000 1c Plus, 2021. Klicka på ett avsnitt för att se vilka lösningar Mathleaks utvecklat till boken.

Innehållsförteckning
För att få tillgång till lösningarna så ladda hem vår app gratis på Google Play eller iTunes iTunes AppStore.
Beskrivning

Matematik 5000+ är en ny version av serien Matematik 5000 skriven för att följa den uppdaterade läroplanen 2021. Nya Matematik 5000 behandlar ämnesplanens centrala innehåll och förmågor. Matematik 5000 1c+ är skriven för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet. Bokens kapitel innehåller uppgifter på tre olika svårighetsnivåer. Matematik 5000 1b+ inkluderar följande kapitel: Repetition av räkneregler, repetition av bråk och decimaltal, algebraiska uttryck, linjära ekvationer, procent och förändringsfaktor, potenser, potensekvationer, uttryck och formler, formler och generella samband, grafer och funktioner, räta linjens ekvation, olikheter, mer om funktionsbegreppet, olika typer av funktioner, trigonometri, vektorer, repetition av sannolikhet, slumpförsök i flera steg. I Matematik 5000+ NA-TE fokuserar böckerna fokus på att visa exempel och övningar som behandlar programmens karaktärsämnen. Böckerna inkluderar även användandet av digitala verktyg vilket numera är ett obligatoriskt inslag i matematikundervisningen. Mathleaks har författat tydliga lösningsförslag till uppgifterna i Matematik 5000 1b+. Lösningsförslagen kompletteras av tillhörande facit och ledtråd vilket underlättar för elever som vill prova själv utan att behöva se lösningen. Mathleaks lösningar till Matematik 5000 1b+ är pedagogiskt förklarade och innehåller såväl diagram som beräkningar och förklarande texter. Familjer som använder Mathleaks får en prisvärd digital läxhjälpare i matematik som underlättar elevens studier och ger de bästa förutsättningarna för att höja sitt betyg.