Statistiska metoder

Start
»
Exponent
»
Exponent 2c
»
Statistik
» Statistiska metoder
Uppgifter
Sektioner
  • Att göra och rapportera en statistisk undersökning
  • Svarsbortfall
  • Regressionsanalys
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Statistiska metoder i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning