Kapitel 6

Start
»
Exponent
»
Exponent 2b
» Kapitel 6
Uppgifter
Delkapitel
  • Att göra och rapportera en statistisk undersökning
  • Svarsbortfall
  • Korrelation
  • Kausalitet
  • Regressionsanalys
  • Lägesmått
  • Spridningsmått och lådagram 1
  • Spridningsmått och lådagram 2
  • Varians och standardavvikelse
  • Histogram och normalfördelning
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Kapitel 6 i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning