Kapitel 2

Start
»
Exponent
»
Exponent 2b
» Kapitel 2
Uppgifter
Delkapitel
 • Potenser med heltalsexponent
 • Potenser med rationella exponenter
 • Kvadratroten ur en produkt eller kvot
 • Budgetering
 • Intäkter
 • Kostnader
 • Algebra
 • Multiplikation av parentesuttryck
 • Konjugatregeln
 • Kvadreringsreglerna
 • Konjugat- och kvadreringsreglerna i uttryck och ekvationer
 • Faktorisering
 • Faktorisering med konjugat och kvadreringsreglerna
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Kapitel 2 i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning