Kapitel 1

Start
»
Exponent
»
Exponent 2b
» Kapitel 1
Uppgifter
Delkapitel
 • Olika sätt att beskriva funktioner
 • Graf och ekvation
 • Räta linjens ekvation
 • Lutningen för en rät linje
 • Ange ekvationen för en rät linje
 • Problemlösning
 • Vinkelräta linjer
 • Linjära ekvationssystem
 • Grafisk lösning av ekvationssystem
 • Algebraisk lösning
 • Avståndsformeln
 • Koordinatgeometri
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Kapitel 1 i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning