Omkrets och area

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS

Uppgifter markerade med behöver Mathleaks premium för att kunna se lösningen till uppgiften i vår app. Ladda ned Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore.

Sektioner
Omkrets
Areauppskattning
Area och areaenheter
Rektangelns och kvadratens area
Parallellogram, romb och parallelltrapets
Triangelns area
Cirkeln, cirkelns omkrets och pi
Talet pi
Cirkelns area
Kvadratrot
Pythagoras sats
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Omkrets och area i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning