Procentbegreppet

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS

Uppgifter markerade med behöver Mathleaks premium för att kunna se lösningen till uppgiften i vår app. Ladda ned Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore.

Sektioner
Procentbegreppet
Omskrivningar
Beräkna procentsatsen
Beräkna delen
Procentuell förändring. Procentsatsen känd.
Förändringsfaktor
Procentuell förändring. Procentsatsen okänd.
Procenttal större än 100 %
Ränta
Procent och procentenheter
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Procentbegreppet i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning

Andra delkapitel i Förändring