Exponent Matematik – Lösningar

Exponent är en serie matematikböcker som följer nya läroplanen Gy2011 för gymnasiet. Böckerna ges ut av förlaget Gleerups. I dagsläget har Mathleaks bara lösningar till Kurs 2.

Om du är intresserad av lösningar till de andra kurserna inom matematik så ta en titt på Mathleaks läromedel online på mathleaks.se/utbildning, helt gratis!

Övriga böcker